Preskúmanie liekov na vysoký krvný tlak, všetky lieky používané pri hypertenzii na zníženie tlaku


Aktualizácia: október 2018

Problém hypertenzie je dnes veľmi dôležitý. Liečba tejto choroby je zahrnutá do národných programov zdravotníctva väčšiny rozvinutých krajín. Čo je to?

Koniec koncov, je spoľahlivo známe, že nárast krvného tlaku je ľahko eliminovaný najjednoduchšími liekmi a dokonca aj ľudovými prostriedkami.

Navyše mnohí pacienti jednoducho zvyknú na pocity spôsobené vysokým krvným tlakom a niektorí pacienti si nevšimnú skoky v krvnom tlaku.

Jedná sa o dôsledky hypertenzie. Každá epizóda vysokého tlaku zasiahne cievy mozgu, srdca, obličiek alebo očí, a preto sa nazývajú cieľové orgány pre hypertenziu.

Neliečená hypertenzia alebo symptomatická hypertenzia nesie riziká infarktu myokardu a iných foriem koronárnych ochorení srdca, mozgových katastrof, zlyhania obličiek a ireverzibilných retinálnych zmien.

Preto moderné úlohy pri liečbe arteriálnej hypertenzie nie sú tak úľavou krvného tlaku ako ich prevencia, včasná diagnostika ochorenia, dlhodobé uchovávanie čísel cieľového tlaku, prevencia hypertenzných kríz, prevencia poškodenia cieľových orgánov a rozvoj komplikácií hypertenzie.

Vždy pred výberom liekov na vysoký krvný tlak je dôležité, aby lekár posúdil možné riziká komplikácií ochorenia a pokúsil sa ich minimalizovať u daného pacienta.

Riziko je ušľachtilou príčinou?

Pri hodnotení rizík u pacientov s arteriálnou hypertenziou sa berie do úvahy:

  Krvný tlak sa považuje za patologický nad 140 pri 90 mm Hg. Ak sa skôr predpokladalo, že pre rôzne vekové kategórie existujú rôzne normy krvného tlaku, pozícia moderných lekárov veľmi jasne rozlišuje medzi normálnou a chorobou. Tlak vyšší ako 140 rokov nad 90 rokov vyžaduje liečbu. Ďalšia otázka spočíva v tom, že nie vždy je bezpodmienečne vhodné uchýliť sa k liečbe liekmi.

  Ak dôjde k pretrvávajúcemu zvýšeniu krvného tlaku, ale nie je ischemická choroba, poškodenie cieľového orgánu alebo diabetes mellitus, môžeme sa obmedziť na zmenu životného štýlu, úpravu výživy a hmotnosti, výber primeranej fyzickej námahy, psychoterapiu, relaxačné techniky a reflexné zníženie krvného tlaku (akupunktúra, masáž, ). Horná hranica krvného tlaku, pri ktorej pôsobí, je 160 až 90 (za predpokladu, že nie sú žiadne komplikácie a súvisiace ochorenia uvedené vyššie).

   Doteraz sa starším pacientom umožnilo udržať trochu nadhodnotený krvný tlak v porovnaní s normálnou dávkou. Dnes je u všetkých skupín pacientov cieľový tlak považovaný za tlak pod 140-135 pri 90-85 mm Hg. Avšak u starších pacientov a tých, ktorí majú výrazné aterosklerotické zmeny v cievach, by mal byť tlak na tlak hladký a postupný, s uprednostňovaním určitých skupín liekov, o ktorých budeme diskutovať neskôr.

   U osôb mladších ako 60 rokov, u ľudí s miernou hypertenziou a u osôb trpiacich cukrovkou alebo ochorením obličiek je žiaduce udržiavať tlak v rozmedzí 120-130 až 85 mm Hg.

   Rizikové faktory pre hypertenziu sú klasifikované nasledovne:

    Ďalšie okolnosti, ktoré zhoršujú prognózu:

     Faktory, ktoré zvyšujú riziko smrti na pozadí hypertenzie:

      Najvyššie riziko sa stane v prítomnosti "smrteľného kvarteta":

       Existuje množstvo ľudí, ktorí majú tendenciu podceňovať riziká hypertenzie. Odmietajú byť vyšetrovaní a liečení kvôli zvyku vzdorovať svojej vytrvalosti a veria, že ak ich tlak netrápi, potom nie je nič prehltnúť pilulky alebo zmeniť niečo v živote.

       Iná kategória pacientov má tendenciu nadhodnocovať svoje riziká, bojí sa doplniť zoznamy príbuzných a priateľov, ktorí utrpeli mozgovú mŕtvicu alebo zomreli na infarkt, ale tiež sa snažia vyhnúť liečbe špecialistom. Sú to tí, ktorí hľadajú informácie o zdravotných inováciách na internete a zistili, že "najlepšie pilulky na zvýšenie tlaku" si ich kúpia v malých veľkoobchodných drogériách a rýchlo sa o to pokúsia.

       Existujú však lekári na svete, ktorí už dlho študovali, majú praktické skúsenosti s liečbou vysokého krvného tlaku, dostatočne vedia o hypertenzii, aby sa s nimi dokázali kvalifikovane a včas bojovať, adekvátne znížili riziko trpenia vnútorných orgánov alebo predčasnej smrti hypertenzných pacientov. Ako Remarque raz napísal úplne hlúpeho muža: "Neriskujte zbytočne a konajte s istotou."

       Lieky na hypertenziu

        Tiazidové diuretiká a sulfónamidy

        Tiazidové diuretiká a sulfónamidy, ktoré sú súčasťou saluretík, zlepšujú tvorbu a separáciu moču. V dôsledku toho sa edém cievnej steny znižuje, ich lumen sa zvyšuje a vytvára sa podmienky na zníženie tlaku.

        tiazidy

         Zabraňuje reabsorpcii chlórových a sodných iónov v renálnych tubuloch, vďaka čomu sú sodík a chlór odstránené a ťahajú vodu. Tiazidy neovplyvňujú normálny krvný tlak.
         Aktivita hypotíazidu začína 1,5-2, 5 hodín po podaní a trvá 6-12 hodín.
         : Средняя терапевтиченская доза при монотерапии 25-50 мг. Dávkovanie : Priemerná terapeutická dávka pre monoterapiu je 25-50 mg. V kombinácii s inými liekmi od 12,5 do 25 mg. Najvhodnejšie je užívať drogu ráno.
         : препарат при беременности, кормлении грудью, электролитных нарушениях, при анурии, тяжелой печеночной или почечной недостаточности, некомпенсированном сахарном диабете, детям до 3 лет, гиперчувствительность, анурия, болезнь Аддисона, тяжелая печеночная недостаточность . Kontraindikované : liek počas tehotenstva, dojčenie, elektrolytové poruchy, anúria, ťažké poškodenie pečene alebo obličiek, nekompenzovaný diabetes mellitus, deti do 3 rokov, precitlivenosť, anúria, Addisonova choroba, ťažká hepatálna insuficiencia .
         : судороги мышц, усталость, спутанность сознания, нарушение электролитного баланса, боль в мышцах, сухость во рту, жажда, тошнота, аритмия, рвота, понос, слабость, аллергические раекции — крапивница, сыпь, синдром Стивенса-Джонсона, гемолитическая и апластическая анемия, пурпура, некротизирующий васкулит , пневмонит и некардиогенный отек легкого, анафилактический шок , холецистит, панкреатит, запор, обострение подагры, анорексия, снижение потенции, ортостатическая гипотензия, аллергия на солнце (фотосенсибилизация), голов Nežiaduce účinky : svalové kŕče, únava, zmätenosť, nerovnováha elektrolytov, bolesť svalov, suchosť v ústach, smäd, nevoľnosť, arytmia, vracanie, hnačka, slabosť, alergické resekcie - urtikária, vyrážka, Stevensov-Johnsonov syndróm, hemolytické a aplastické anémia, purpura, nekrotizujúcej vaskulitídy , pneumonitída a non-kardiogénny pľúcny edém, anafylaktický šok , cholecystitída, pankreatitída, zápcha, zhoršenie dny, anorexia, znížená účinnosť, ortostatická hypotenzia, alergické na slnečné žiarenie (fotosenzitívne), ciele vírivý, dočasne rozmazané videnie, bolesti hlavy, parestézie (znecitlivenie, mravčenie , brnenie), zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída.

         sulfónamidy

          Jedná sa o lieky, ktoré sú voľbou pre závažné formy hypertenzie, rezistentnú hypertenziu ako súčasť kombinovanej terapie. Indapamid je liekom, ktorý je voľbou pre diabetes mellitus, pretože neovplyvňuje hladiny glukózy v krvi. Chlortalidón na území Ruska je dostupný len ako súčasť kombinovanej prípravy.
          Liek znižuje riziko vaskulárnych a srdcových komplikácií. Vylučuje sa obličkami a pečeňou, nehromadí sa v tele.
          : Индапамид (Равел СР, Акрипамид, Ионик) используется по 2,5 мг на прием один раз в сутки, не зависимо от приема пищи. Použitie : Indapamid (Ravel CP, akripamid, iónový) sa používa v dávke 2,5 mg denne, bez ohľadu na jedlo. Platí 24 hodín. Terapeutický účinok sa prejavuje koncom prvého týždňa prijatia.
          при беременности, лактации, тяжелых формах печеночной и почечной недостаточности, непереносимости лактозы, снижении калия крови. Kontraindikované počas tehotenstva, laktácie, ťažkých foriem zlyhania pečene a obličiek, intolerancie laktózy, zníženia draslíka v krvi.
          : Может вызывать аллергические кожные реакции, боли в желудке, тошноту, рвоту, расстройства стула, резкое снижение АД, вызывая потемнение в глазах при резком вставании, сердцебиения. Vedľajšie účinky : Môže spôsobiť alergické kožné reakcie, bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, poruchy stolice, prudké zníženie krvného tlaku, spôsobujúce tmavnutie očí počas prudkého vzostupu, palpitácie. Môže sa vyskytnúť aj suchý kašeľ, sinusitída, faryngitída, rinitída, sucho v ústach, ospalosť, závrat, nervozita, nespavosť, depresia.

          Beta blokátory

          Ide o lieky na mono alebo kombinovanú liečbu, ktoré významne znižujú kardiovaskulárne riziká. Vhodné na liečbu rezistentných foriem hypertenzie sú lieky voľby u pacientov s infarktom myokardu v prítomnosti angíny, permanentnej fibrilácie predsiení a chronického zlyhania srdca. Mechanizmus účinku je založený na inhibícii sekrécie renínu a angiotenzínu 2 (zúženie ciev) a blokáde beta-receptorov krvných ciev.

          Izolovaná liečba beta-blokátorom sa môže predpísať počas 2 až 4 týždňov, po ktorých sa prejavia kombinácie s blokátorom diuretík alebo kalciových kanálov.

           Pri dlhodobej liečbe sa uprednostňujú metoprolol, bisoprolol, karvedilol, nebivalol a betaxalol, ktoré znižujú riziko úmrtia na arteriálnu hypertenziu. Betaxolol (Lokren) - liek voľby pri liečbe hypertenzie pri menopauze u žien.

           karvedilol

            blokuje nielen beta, ale aj receptory alfa 1.
            однократно в сутки по 25-50 мг. Je podávaná jedenkrát denne pre 25-50 mg.
            при декомпенсированной сердечной недостаточности, блокадах сердца, урежениях ритма, бронхиальной астме, тяжелых поражениях печени, бронхообструктивных заболеваниях, детям до 18 лет, период лактации. Kontraindikované pri dekompenzovanom zlyhaní srdca, srdcovom bloku, znížením rytmu, bronchiálnej astme, ťažkom poškodení pečene, broncho-obštrukčným ochoreniam, deťom do 18 rokov, laktácii. S opatrnosťou pri cukrovke, tehotenstve, psoriáze, zlyhaní obličiek, depresii, tyreotoxikóze,
            резкое снижение АД, головокружения, потеря сознания , головная боль, сухость во рту, рвота, нарушения стула, брадикардия, аллергические реакции — крапивница, заложенность носа, одышка, бронхоспазм, чиханье, боли в конечностях, прибавка в весе, гриппоподобный синдром. Nežiaduce účinky: prudký pokles krvného tlaku, závrat, strata vedomia , bolesť hlavy, sucho v ústach, vracanie, abnormálna stolica, bradykardia, alergické reakcie - žihľavka, kŕče nosa, dýchavičnosť, bronchospazmus, kýchanie, bolesť končatín, ,

            bisoprolol

             Je podávaná v dávkach 5 až 10 mg jedenkrát ráno. Pri miernej hypertenzii je možná dávka 2,5 mg. Ak chcete liečbu zrušiť, postupne musíte do 2 týždňov znížiť dávku, pretože pri náhlom zrušení je možný skok v krvnom tlaku.
             Kontraindikácie a vedľajšie účinky sú podobné karvedilolu.

             metoprolol

             Betalok 200-500 rubľov, Corvitol 250-300 rubľov. Egilok 130-300 rubľov. Metozok 180-250 rubľov. Vazokardín 50 rub. Metocard 50-80 rubľov. Metoprolol 40 rub.

             nebivolol

             Binelol, Nebivolol 300-600 rub. Nebilet 400-800 rubľov. Nebilong 350 rub. Nebivator 300-500 rubľov.

             atenolol

             15-50 rub.

             betaxolol

             Lokren 700-1000 rub.

             Angiotenzín konvertujúce enzýmové inhibítory

             Blokujú enzým, v dôsledku ktorého sa angiotenzín, ktorý zužuje cievy, premení na renín. Znížte tok krvi do srdca, zabráňte zahusteniu srdcového svalu, pomôžte mu zotaviť sa s existujúcou hypertrofiou.

             ACE inhibítory so sulfhydrylovou skupinou

             • Kaptopril (Capoten 130-200-260 rub, Captopril 10-40 rub Epsitron, Alkadil)

             Kaptopril je liek voľby na zmiernenie hypertenzných kríz (10 mg). Nie je žiaduce dlhodobá liečba hypertenzie u starších pacientov na pozadí aterosklerózy mozgových ciev (môže vyvolať hypotenziu a stratu vedomia).
             : отек Квинке на фоне терапии ингибиторами АПФ в анамнезе, беременность, лактация, детям до 18 лет, после трансплантации почки, затруднение оттока крови из ЛЖ, с осторожностью при сахарном диабете, ишемии головного мозга, ИБС, пожилой возраст, тяжелые аутоиммунные заболевания. Kontraindikácie : edém Quincke v pozadí liečby inhibítormi ACE v histórii, tehotenstva, laktácie, detí mladších ako 18 rokov po transplantácii obličiek, ťažkosti s odtokom krvi z LV s opatrnosťou pri diabete mellitus, cerebrálnej ischémii, koronárnych artériách, pokročilom veku, závažných autoimunitných ochoreniach.
             за час до еды, 2 р/день начиная с наименьшей дозы 12,5 мг. Aplikácia: jedna hodina pred jedlom, 2 p / deň počnúc najnižšou dávkou 12,5 mg.
             : отек Квинке, нарушение функции почек, сонливость, головокружение, нарушение зрения, тахикардия, снижение АД, периферические отеки, анемия, сухость во рту, стоматит, нарушение стула, чувство онемения, ползание мурашек, бронхоспазм, сухой кашель, отек легких , гипогликемия у больных сахарным диабетом . Nežiaduce účinky : angioedém, renálna dysfunkcia, ospalosť, závrat, rozmazané videnie, tachykardia, znížený krvný tlak, periférny edém, anémia, suchosť v ústach, stomatitída, porucha stolice, znížená citlivosť, hypoglykémie u diabetických pacientov .

             ACE inhibítory s karboxylovou skupinou

             • Enalapril (Berlipril 70-100-160rub, Enalapril 40-80 rubľov, Enap 80-100-150rub, Enam 20-60 rubľov, Edith 50-100 rubľov, Renitec 70-130 rubľov, Renipril 60 rubľov)

             Enalapril má pozitívny vplyv na očakávanú dĺžku života pacientov. Najviac nepríjemným vedľajším účinkom je suchý kašeľ.

             Enalapril od spoločnosti Nizhfarm - drvená krieda, nie je žiadnym prípadom akejkoľvek účinnosti u skutočných pacientov. Lacnejšie generiká lepšie uprednostniť pôvodné drogy.

             : беременность, лактация, гиперчувствительность, с осторожностью — сахарный диабет, печеночная, почечная недостаточность, пожилой возраст, детям до 18 лет, ИБС, тяжелые аутоиммунные заболевания, после трансплантации почки и пр. Kontraindikácie : tehotenstvo, laktácia, precitlivenosť, opatrnosť - diabetes, pečeň, zlyhanie obličiek, staroba, deti do 18 rokov, koronárna srdcová choroba, ťažké autoimunitné ochorenia, po transplantácii obličiek atď.
             : начальная доза 5мг. Aplikácia : počiatočná dávka 5 mg. 1 p / deň, ak nie je účinok po 2 týždňoch, dávka sa zvýši na 10 mg. Pri strednej hypertenzii je denná dávka 10 mg, maximálna denná dávka je 40 mg.
             : снижение давления, стенокардия, аритмии, тромбоэмболия легочной артерии, головная боль, головокружение , депрессия, нервозность, повышенная утомляемость, шум в ушах , нарушение зрения и слуха, вестибулярного аппарата, снижение аппетита, диспепсия , панкреатит, желтуха, сухой кашель, одышка, фарингит, бронхоспазм, отек Квинке, крапивница, фотосенсабилизация, стоматит, артрит, артралгия, нарушение функции почек, выпадение волос , снижение либидо. Nežiaduce účinky : zníženie tlaku, angina pectoris, arytmia, pľúcna tromboembolizmus, bolesť hlavy, závrat , depresia, nervozita, únava, tinitus , porucha videnia a sluchu, vestibulárny aparát, strata chuti do jedla, dyspepsia , pankreatitída, dyspnoe, faryngitída, bronchospazmus, angioedém, urtikária, fotostabilizácia, stomatitída, artritída, artralgia, poškodenie funkcie obličiek, vypadávanie vlasov , zníženie libida.

             perindopril

             Perineva 250-360rub, Prestárium 450-650rub.

             Je indikovaný na prevenciu recidivujúcej mozgovej príhody, s chronickým zlyhaním srdca, so stabilnou ischemickou chorobou srdca, s arteriálnou hypertenziou

             lizinopril

             Diroton 160-230-370rub, Lisinopril 20-70-170rub, Lisinoton 160-220rub

             Je to liek na výber u starších pacientov s metabolickým syndrómom a diabetom 2. typu.

             S fosfinylovou skupinou

             fosinopril (Monopril 350rub, Fozikard 120-200rub

             Fozinopril je liekom na výber zlyhania obličiek a závažných ochorení obličiek, pretože renálna patológia nevyžaduje úpravu dávky.

             Sartány (blokátory receptorov angiotenzínu II)

             Ide o relatívne nové lieky, ktoré sa objavili v deväťdesiatych rokoch. Účinne znížte tlak počas dňa, užívaný raz (ráno alebo v noci). Maximálna dĺžka trvania účinku (až 48 hodín) je kandesartan. Zriedkavo spôsobuje suchý kašeľ, drasticky neznižuje krvný tlak, nespôsobuje abstinenčný syndróm. Pretrvávajúce účinky sa rozvíjajú po 4-6 týždňoch od začiatku liečby. Pri renálnej hypertenzii je účinná tým, že zmierňuje kŕč cievnej steny. Zahrnuté v kombinácii s rezistentnou hypertenziou. Dnes - lieky na výber.

             Názvy sartánov:

             • кандесартан (Атаканд 1400-1700-2000руб)
             • телмисартан (Микардис 630-950руб Твинста 650-950руб)

             Лозартан

             Лозартан – ведущий оригинальный сартан в России. Начинать лечение целесообразно со средней терапевтической дозы в 100 мг, так как на 50 мг стойкого гипотензивного эффекта нет.
             Противопоказания : дигидротация, детский возраст, беременность, лактация, гиперкалиемия.
             Применение: 1 р/день вне зависимости от приема пищи, суточная доза 50мг, возможно ее увеличение до 100мг.
             Побочные эффекты: бессонница, головная боль, головокружение, мигрень, звон в ушах, расстройства памяти, потеря сознания, изменение зрения, кашель, заложенность и кровотечение из носа, бронхит, боль в грудной клетке , в спине, артриты, аритмии, сердцебиение, анемия, снижение либидо, сухость кожи, выпадение волос, повышенное потоотделение, отек Квинке, лихорадка, подагра и пр.

             Blokátory kalciových kanálov

             Они делятся на:

             • дигидропиридины (амлодипин, нифедипин)
             • фенилалкиламины (верапамил)
             • бензодиазепины (дилтиазем)

             Увеличивают переносимость физических нагрузок. Применяются в комбинациях с ингибиторами АПФ, которые позволяют избегать назначения мочегонных. Предпочтительны у пожилых пациентов при выраженном церебральном атеросклерозе и при сочетаниях гипертонии с нарушениями сердечного ритма и стенокардией.

             Список препаратов:

             • амлодипин (Амлодипин 40-80-160руб, Амловас 300руб, Амлотоп 120руб, Тенокс 260-460руб, Колчек 200-320руб, Норваск 300-600-960руб, Кардилопин 360-680руб)
             • нифедипин (Осмо-адалат 190-320руб, Кальцигард 70-160руб., Кордафлекс 100-140руб, Кордипин 100-160руб, Коринфар 100-160руб, Нифекард 200-330руб, Фенигидин 30руб.)
             • верапамил (Верапамил 50руб, Верогалид 300руб, Изоптин 430руб)
             • дилтиазем (Кардил 140-300руб, Дилтиазем 100-150-250руб, Диазем, Диакордин)

             Амлодипин

             Противопоказания: беременность, лактация, гиперчувствительность, с осторожностью при печеночной недостаточности, пожилой возраст, дети до 18лет, острый инфаркт миокард.
             Применение: 5мг/день, максимальная суточная доза 10мг/день.
             Побочные эффекты : кроме перечисленных выше, редко возникают — носовое кровотечение, холодный пот, пигментация кожи, боль в глазах, болезненный позывы на мочеиспускание и пр.

             Гипотензивные центрального действия

             К ним относятся — клофелин и моксонидин:

             • Клофелин снят из стандартов лечения, но все еще имеет своих приверженцев из числа старушек-клофелинщиц, не желающих менять терапию и имеющих привыкание к препарату.
             • Моксонидин (Тензотран 200- 330-550руб, Физиотенз 300-450руб. Моксонитекс 350руб, Моксонидин 120-200руб.) агонист имидазоловых рецепторов показал свою эффективность при мягкой гипертонии, метаболическом синдроме.
             • Такие легкие таблетки от повышенного давления, как Андипал, подходят скорее для вегето-сосудистой дистонии, и при лечении артериальной гипертензии во внимание не принимаются.

             Почему не целесообразно применять препараты раувольфии?

             Это самые первые препараты, которыми обоснованно пытались лечить артериальную гипертензию. Наиболее популярные из них – это Резерпин и Раунатин. Это прямые симпатолитики, которые также вызывают задержку натрия и воды.

             Гипотензивное действие их проявляется крайне медленно (эффект наступает спустя 1-2 недели от начала приема), и только у четверти всех принимающих наступает клинически значимое стойкое снижение артериального давления. То есть, препараты не могут претендовать на роль современного гипотензивного, основные требования к которому – повышение качества жизни больного и органопротекция (уменьшение гипертрофии левого желудочка сердца, предупреждение склероза почечных клубочков, снижение рисков аритмий и развития прогресссирующго атеросклеротического процесса в сосудах). Но это бы не беда, учитывая низкую стоимость данных препаратов.

             Основная проблема, связанная с препаратами раувольфии - это обилие побочных эффектов:

             • Главным из которых стал рака молочной железы, частота которого увеличивается в три раза при лечении резерпином и препаратами на его основе.
             • Также резерпиновый ряд потенцирует развитие рака поджелудочной железы. Это побудило такие европейские страны, как Франция, полностью запретить у себя использование лекарственных средств, содержащих резерпин.

             Помимо онкологических проблем резерпиноподобные средства вызывают такие побочные эффекты, как:

             • депрессия и паркинсонизм (особенно у пожилых)
             • заложенность носа
             • изъязвления ЖКТ
             • аритмии, отеки
             • импотенцию и бронхоспазм

             Комбинированные формы раувольфии:

             • адельфан (дигидралазин и резерпин),
             • адельфан эсидрекс (Гидрохлоротиазид+Дигидралазин+Резерпин),
             • бринердин или кристепин (Дигидроэрготоксин+Клопамид+Резерпин) в сочетании с дигидроэргокристином и мочегонным клопамидом.
             • трирезид К (резерпин, дигидралазин, гидрохлортиазид, хлорид калия)
             • синепрес (Гидрохлоротиазид+Дигидроэрготоксин+Резерпин)

             работают в основном за счет своих мочегонных компонентов. А вот побочные эффекты в этих комбинациях суммируются от всех частей.

             Поэтому при наличии большого числа более эффективных и безопасных антигипертензионных препаратов на сегодня назначение препаратов раувольфии, как минимум нецелесообразно и непорядочно, особенно в практике работы с пожилыми пациентами, у которых все побочные эффекты, связанные с отклонениями в психике, выражены максимально.

             Купирование гипертонического криза

             • При кризах уже отказались от внутримышечных инъекций магнезии или других препаратов.
             • На сегодня гипертонический криз купируется:
              • рассасыванием под языком таблетку 10 мг (реже 5 мг) нифедипина (коринфара)
              • или 25 – 50 мг капотена (это лучшее лекарство при кризе).
             • Также используется физиотенз (моксонидин) в дозе 0,4 мг или клонидин (клофелин) в дозе 0,075-0,15 мг.

             Последний препарат используется только у тех, кто хронически принимает клофелин, который на сегодня из стандартов лечения удален.

             Гипертензия у пожилых

              Комбинированная терапия

              На сегодня комбинированная терапия проводится, как правило, двумя препаратами из разных групп. Также популярны фиксированные комбинации.

               Лечение резистентной гипертнезии

               Встречаются и такие формы артериальной гипертензии, при которых пациент не отвечает снижением давления даже на двухкомпонентную терапию. В таком случае прибегают к схемам, в которые включают три препарата из разных групп.

               На сегодня признаны целесообразными сочетания:

               • ингибиторов АПФ с дигидроперидиновыми блокаторами кальциевых каналов и бета-блокатором
               • также эффективны комбинации сартана с блокатором кальциевых каналов и бетаблокатором
               • ингибитора АПФ с блокатором кальциевых каналов и диуретиком.

               Наиболее приемлемой считается последняя схема, включающая и нгибитор АПФ, блокатор кальциевых каналов и мочегонное. Также считается эффективным добавление к тиазидному мочегонному спиронолактона (верошпирона).

               Таким образом, на сегодняшний день лечение гипертонии – серьезное ответственное дело, к которому нельзя подойти безответственно и с легкостью выбрать при помощи Интернета, какие таблетки пить от давления.

               врач-терапевт Autor:

               83 комментария

               1. Спасибо,очень полезная статья,написано доступно,понятно и дохотчиво. Мне очень помогла разобраться в особенностях этого заболевания. Ďakujem vám.

               2. Спасибо вам за статью -очень подробно и понятно всё написано. очень хорошо во всем разобралась !

               3. А есть лекарства не вызывающие побочных эффектов? А т гипертонию лечим а остальные органы убиваем? Почитаешь побочные эффекты и желание лечится "лекарствами" напрочь пропадает.

                • спасибо за статью,действительно все подробно и понятно. Сама проводила лечение длительный период, более 3-х лет, корведилол 50+индопамид 5+эналоприл 20, начались побочные эффекты = кашел,депрессия,головокружение. Отменила эналоприл некоторое время стало получше но потом началась анемия , стала принимать ферум лек, пока не очень помогает.состояние отвратительное,упадок сил гемоглобин доходит до 90.

                • нет, не бывает. За всё приходится платить

                • У меня мама умерла от всех этих таблеток,как начала их принимать.Постепенно,год за годом качество жизни резко ухудшилось.Умерла от аритмии,бычьего сердца и пневмонии.После её смерти,я выбросил коробку этих пузырьков,пропади они пропадом! Последнее,что она приняла и от чего загремела в реанимацию и умерла-эгилок,вызвавший аритмию,судороги.В свое время я вместе с мамой тестировала все таблетки,чтобы понять,ощущение от них.Это треш!Конкор-жуткое удушение,обкрадывание мозга ввиду блокирования сердечной мышцы,Амлодипин-невомозжно стоять вертикально,дурнота,слабость.Престариум-резкое уудшение деятельности почек,задержка воды,подъем давления до бешенных величин,дикая головная боль от всего этого.Неудивительно,что с мамой вечной происходили ЧП-она падала,судороги,изменения личности,помрачение сознания,утрата навыков,забывчивость,тахикардия ,несмотря на принимаемый конкор.Также перепробовали кучу других типов таблеток типа Физиотенза,,диуретиовИндапамида и пр.Чтобы вынести побочку,нужно быть здоровым,как конь! А давление и не особо снижается,наооборот повышается

               4. 25 лет принимала трирезид было все нормально теперь не могу подобрать адекватный препарат Врачом назначен бериприл 5 и индап помогают мало кризы снимаю нифедипином хотя на него тоже аллергия дожила до 72 приобрела стенокардию сахарный диабет от возраста или от лекарств не знаю!

                • Эка,хватил,брат! Без побочных эффектов лекарств не бывает,это всёравно,что безалкогольная водка.

               5. 5 лет принимал
                эналаприил.Эффект ослаб. Сейчас назначили Лориста.Неделю пропил, эффекта 0, может действительно надо месяц принимать, чтобы толк был. А побочных действий море. Хоть бери да бросай употреблять

                • смени производителя (лозап+ например) мне помогло

               6. Замечательная статья. Получила от нее много полезной информации.
                Но только почему врачи при назначении лекарства от давления совсем не интересуются другими твоими болезнями? Мне уже два месяца не могут подобрать лекарство и поэтому (постоянно высокое давление) часто случаются гипертонические кризы.

               7. Очень доходчивая статья, спасибо! Беда в побочных явлениях: а все ингибиторы АБ, которые я принимала, заканчивались отёком горла, языка и нижней части лица. Мне 68 лет, хронических заболеваний нет. авление поднимается до 170 на 110. Врач сам не знает, что выписать. Пока спасаюсь остатками Адельфама (его больше не закупают). Пожалуйста, посоветуйте, есть ли такие средства, которые не вызывают опасных побочных явлений.

               8. Интересная статья. Только при приеме сартанов написано, что нет сухого кашля. У меня, к примеру, от Лористы есть!

                • А от Валза нет кашля. От Нолипрела был.

                • Ольга, так ведь Лориста — это дженерик, возможно менее качественный, вот и побочек больше.

               9. Очень плохо, что лекарства от гипертонии имеют массу побочных эфектов, это не лекарства, а ядохимикаты. Мы с мамой так и не можем подобрать ей препарат, все плохо переносятся, такими таблетками даже здоровых можно инвалидами сделать. Что это такое, когда лекарство может привести к инфаркту, инсульту, а именно эти заболевания и надо лечить. Это что подобное лечить подобным, инфаркт инфарктом, кто это придумал. Мне от тахикардии выписали конкор, я принимала его по 1/8 и то не смогла принимать. ЭТО ВСЁ ПРОСТО УЖАС!

                • Уже давно принимаю от тахикардии Сотагексал- 80 мг или 160 мг. Выгодно купить 160 мг и есть риска — 80 мг утром и 80 мг вечером. ЧСС теперь в норме 60-65 ударов.А с давлением конечно труднее подобрать таблетки. Вот говорят- нельзя заниматься самолечением,а если приём у врача 10 минут,что он может посоветовать ,если сам меня спрашивает,ЧТО МНЕ ПОМОГАЕТ?? Вот и почти каждый больной гипертонией занимается самолечением. Для пожилых хорошее сочетание ПОЛ-ТАБЛЕТКИ ВЕРОШПИРОНА и ТАБЛЕТКА КАПОТЕНА с утра…а потом у каждого всё индивидуально…Всем здоровья!!

               10. Спасибо вам за название таблеток бабушке помогло, такие таблетки имеются в наличии не знали только для чего помагают, узнали блогодаря вашей статье.

               11. Статья-статьей! Но побочки не все указаны:как-кровотечения(носовые)-которые часто бывают при приеме-Лозап-это есть в инструкции,а от Б-блакаторов-(Кон кор,и др.-выпадение волос!-там написано-алопеция!!!!Так,что читайте внимательно побочные "явления"!А препараты эналаприла-это заболевания суставов!!!

                • Про выпадение волос и влияние на суставы написано здесь. Не бывает серьезных препаратов, к которым относятся лекарства от давления, без жутких побочек. Из 2 зол надо выбирать…

               12. с сентября 15 постоянно принимаю таблетки престариум от давления, он прыгает,а последнее время вообще перестало помогать,при повышении АД падает зрение и тянет в шее с левой стороны, обратилась к терапевту,повысь дозу, куда же выше , у меня непереносимость лактозы, назначили на ночь + физиотенз, при кризах капотен, если кто знает помогите,большое спасибо

                • Попробуй из группы сартанов -Кардосал + . Доза 12,5+20.Один раз в день,примерно в час дня. Одну таблетку.Если в первое время не поможет(первые сутки-трое)выпей ещё половину таблетки.Когда устаканится можешь даже потом сидеть на 1 таблетке или 0,5,если сильно будет падать.Если в первые дни ещё будут кризы — кптоприл. Потом всё выравнивается. Но надо будет отслеживать Калий в крови,чтоб не упал, не стал ниже нормы.Мне ничего не помогало. Вот Кардосал помог. Но есть побочные явления.Ира,тёзка, если что узнаешь новое — пиши e-mail: orlenko_irina@mail.ru Сейчас я узнала о китайских пластырях ,нормализующих давление, буду пробивать.Успеха нам !

               13. Огромное спасибо за статью-доступно все изложено и практически "разжевано".Мне 55 лет,давление на протяжеии последних 5 лет периодически повышается….уже 3 года "сижу"на ЛОЗАП-50,кризы снимаю КОРЕНФАРОМ,но начинает сильно болеть голова ,поэтому пью его параллельно с аналгином.Всем НЕ БОЛЕТЬ!!!!!!!!!!

               14. Veľmi užitočné informácie. Но к большому сожалению врачи назначают схему лечения гипертонии без учета побочных действий при наличии имеющихся заболеваний. Например, активно рекомендуют для пожилых бета-блокаторы. Но не учитывают что в пожилом возрасте они могут обострить стойкую брадикардию, которая в конечном может привести к необходимости установки кардиостимулятора. Иногда встречаются взаимоисключающие рекомендации. Например, Амлодипин в п противопоказаниях пожилой возраст. В тоже время в рекомендациях для лечения гипертонии в пожилом возрасте эта группа препаратов считается эффективной. А для лечения резистентной гипертонии, а она в основном у пожилых, обязательное применение блокаторов кальциевых каналов.

                • Амлодипин дает жуткие отеки, самое страшное какие то внутренние. В больнице при кризе снимали давление капельницами с нитроглицерином и фурасемидом внутривенно 8 дней. Выписали пить дома Лористу по 100 мг. 2 раза вдень, но АД 170-160 держится. Не можем подобрать пока.

               15. Спасибо за статью. но понимаю. что врачи не знают. как лечить давление. назначают по 4 лекарства в день. а давление . ведет себя. как хочет. Проблема сложная. а прием лекарств напоминает мне прием наркотиков. все больше и больше нужно….Я никак не подберу лекарство……….

                • А я пила целый год калину. Давление пришло в норму. И вообще люблю травки, пью с ними чаи.

               16. Мне тоже уже надоели эти таблетки, так хочется слезть с них, но давление тут же поднимается и поднимается. Страх берёт верх и тут же кидаюсь к таблеткам. А ещё достал этот холестерин, стоит не выпить таблетку и он взлетает до 7,8 единиц. У меня камни в желчном. терапевт не обращает на этот факт никакого внимания. Недавно в своём медицинском справочнике прочитала, что камни в желчном образуются и от воспаления стенок желчного пузыря. Необходимо лечение противовирусными препаратами. Никто этим не озаботился из врачей. Для чего заполняла этот вопросник диспансеризации??? Может у врачей нет настроения нас лечить, ведь главврач меняет медперсонал каждый год. Тасует их тасует, кто-то не ждёт неизбежного, сам бежит от поликлиники. Оборудование прекрасное, вот только главврач с коллективом работать не умеет. Кажется, центробежная центрифуга от центра разгоняет всех ? Вот она и разгоняет, а тут бы наоборот, собрать хороший коллектив вокруг себя и блеснуть в округе, да и людям было бы здоровье и радость. Ведь посёлок наш экологически чистый, почти курорт: Черёмушки при СШ ГЭС, а лечить людей некому. Вот опять приглашает на работу теперь правда средний мед.персонал, но с зам. главврача во главе, лаборантов приглашает. Такими темпами будет увольнять, к ней никто не придёт работать. В позапрошлом году 6 врачей уволила, 2-ое сами убежали.

               17. Моей маме 80+(в данный момент пьем амплодипин 5мг \сутки ,антистен мв утро\вечер,алзепил 5мг перед сном и нейролептики(тералиджен 5мг вечер,хлорпротексен 15мг перед сном))ну и валидол 2-4 таблетки в сутки это уже просто не отнять у мамы,последнюю неделю у нас появилась такая проблема,утреннее давление 150-160 на 80-90 при пульсе 60 и ниже(до 55).Посоветуйте лекарства от повышенного давления не понижающие пульс пожалуйста

               18. Здравствуйте, скажите пожалуйста какой препарат для снижения и нормализации артериального давления не вызывает сухой кашель и мерцатиельную аритмию?

                • Здравствуйте, Елена Борисовна! У меня такая же проблема, если Вы нашли решение , ,подсказку, пожалуйста,поделитесь, особенно сухой кашель Спасибо.

                • А у меня кашель сухой c пол-года и утром . и днём, и после еды бывает..В любое время, без системы Думали, аллергия началась. Хотела к лору идти Терапевт на жалобы не отреагировал. Я принимаю ВАЛЗ и капотен\ при высоком АД\ Возможно, из-за таблеток мучаюсь…Да и давление держится к 200 Таблетки надо менять.. А на что?!

               19. гипертония уже лет 10 наверное. А в последнее время стало нестабильное давление, даже на фоне принимаемых препаратов — небилет, престариум, и постоянно пульс 90-110. даже если давление невысокое. Что можно принимать?

               20. Сама страдаю гипертонией и вот пришла к такому выводу….В России трагедия в медицине в плохих специалистах….И плюс в последнее время коммерция на первом плане у медиков…Недавно лежала в солидной клиннике в неврологии….также там была под наблюдением у кардиолога…Выписалась в состоянии таком же как и поступила…на это жалуется большое количество больных…И вот недавно раздался звонок подруги из Израиля….стала жаловаться на свое состояние….Она расспросила как и чем меня лечили….В это время к ней заехал друг семьи…он оказывается работает неврологом в Тель-Авиве….Так вот от того что он услышал…он просто не поверил…лекарства и капельницы,которые делали в клиннике оказывается были несовместимы…Он так и сказал…вот поэтому вы и вышли в таком же состоянии…Ну о чем тут говорить???Я позвонила доктору и весь разговор с израильским врачом пересказала…На что получила ответ===Что вы хотите..мы работаем по стандартам…свое ничего не можем предложить…СТАНДАРТ и все тут!!!У меня сложилось мнение….идет в медицине кем то хорошо спланированный геноцид против россиян!!!А как еще понимать???По стандарту нас и уничтожают…Вот такое мое мнение….

                • Vitajte! В таком случае,подскажите пожалуйста или вкратце расскажите чем и как лечат в Израиле подобные недуги.Может и нам будет полезно.Заранее Благодарю.

                • Для Оксаны….вы извините ….я передала разговор со знакомыми из Израиля…А вот как они лечат???Ну это неуместный вопрос….Потому что я во первых и не стала бы расспрашивать…а во вторых мне он не стал бы подробно обьяснять…Для чего???Доктор просто рассказал о несовместимости лечения…а зачем он будет мне обьяснять как они там лечат….

                • Vitajte! А Вы заметили, когда по телевизору идет рекламный ролик, призывающий нас помочь онкологически больным деткам, так там напрямую говорится: "Взялись помочь врачи из Израиля…" Получается, у нас врачи не разбираются ни в чем, если постоянно "Взялись помочь врачи из Израиля…".
                 А теперь о своем: может, знаете как снять почечное давление? Сначала помогал физиотенз, но со временем стала преследовать ужасная сонливость — побочка. Начала пить эналаприл+лозап. Сначала помогало, но сейчас и это не помогает. Буду благодарна за любую информацию.

                • Кем то спланированный говорите?Сами себя и уничтожаем.Как сказал пр.Преображенский разруха не в клозетах,а в головах!

               21. Мне 66 лет. Принимала Валз полгода. Удобно, помогало хорошо. Но сейчас начали сильно болеть ноги и спина — побочные! Прекратила и все исчезло. Что теперь принимать, не знаю. От энапа — кашель, от лозапа — бронхит был, от тенокса — отек ног. Čo robiť

               22. врачи сейчас прочно занялись бизнесом.Им не важно-поможет лечение или нет.Им важно-сколько он с вас будет иметь денег.

               23. Доброе время суток!!!!Очень познавательная статья для тех , кто не спешит к врачам обращаться. Я три года пила Лориста Н 25,а при кризах Капотен.Полгода назад кардиолог выписал утром Лориста 12,5 ,Карведилол 12,5 ,Верошпирон и до пяти вечера дуэт(лориста и карведелол по 12,5). Самочувствие нормалезовалось,только Верошпирон больше десяти дней пить не смогла( побочка проявилась).

               24. Раньше доктора старались помочь…а сейчас оказывают услугу…Вот поэтому никому ничего не помогает…

               25. Статья хорошая, надо, чтобы врачи ее постоянно читали . Хороших врачей сейчас нет, молодое поколение лечить не хочет, а только видят в людях материальный капитал. Хорошие врачи давно уехали из страны. Вот и приходится сидеть в инете и все самой изучать. У мужа давление, ходим по врачам, каждый назначает свое лечение, а на сопутствующие болезни никто не смотрит. Жаль, что настало такое время……желаю всем огромного здоровья!

               26. Начало скакать давление ,почитала отзывы, поняла, что врачи не ищут причину повышенного давления, а просто подавляют его,может сразу застрелиться, не мучиться.

               27. За статью спасибо огромное! Информация вся понятная. Попробую опять методом проб и ошибок. Да — физиотенз и эналаприл принимала по назначению терапевта.

               28. Спасибо всем за комментарии. Мне тоже не могут подобрать таблетки от повышенного давления. Которые помогают (Лозап, Перинева, Каптоприл, Лориста и др.прилы) вызывают кашель и очень сильно болят суставы. Врачи воспринимают кашель как побочку, а вот прием этих таблеток с суставами не связывают. И вот здесь, в комментариях, я узнала, что боль в суставах появляется именно от эналаприлов, спасибо за этот отзыв. Неплохой результат был от Вальсакора, но через три года приема помогать не стал (привыкание), опять надо подбирать…

               29. Вот почему люди и занимаются самолечением ищут лекарство для себя в интернете,потому что,мы превозносим врачей а они не поморгают.Даже в этой статье пишут,что есть специалисты,а почему их нет у нас,все спецы сидят в крупных городах,и они не плохо стоят,чтоб к ним попасть.Но не все могут заплатить и за лекарство и за врача.А воз и ныне там,а давленим люди страдают миллионы.

               30. в Тульской Обл. Больнице, что в Глушанках, ни то чтобы что-то спросить,уколы, выписанные врачом, делают за деньги, сами просят шоколад и конфеты, таблетки дают всем одинаковые.Муж лёг с высоким давлением. выписали с низким -100 на 60 или90 на 55.—63 года— Половинили таблетки…поднимается до 180.Почитала всё что пишут люди здесь, вот и не удержалась не написать—Крик Души. Всем Здоровья Счастья и Удачи!

               31. принимала Лозап плюс, давление было относительно в норме, сейчас скачет- врач предложила поменять на Валз Н, через 3 дня приема аллергия, крапивница с жжением,зудом и отеком на лице,; на ингибиторы АПФ также аллергия, лозап помогал но видела хуже,даже очки выписала,пока 3 дня пила валз очки не нужны были- невероятно но это так,наверное сейчас придется опять пить лозап на него ярко выраженной аллергии нет.

               32. Принимаю сотогексал .торвакард 20мг .Посоветуйте что пить от давления при наличие гиперкалемии.Может кто знает как от неё избавиться.Слова врача- не ешь бананы и картошку

                • надо с мочегонными таблетками чередовать,они выводят калий

               33. Люди!Берегите себя.Молодое поколение врачей — безграмотно и бездушно,зато все взяточники.Вся медицина погрязла в коррупции вместе с министром!!!!!!!!!

                • Абсолютно согласна! Безграмотность убивает! Подобрать лекарства не могут,диагноз поставить не могут, а вот гонору огого!!! Не успеют получить диплом,знаний ноль,практики тоже, а у же на людей лают и бросаются! Самое обидное, что в платных. что в бесплатных клиниках сидят одни и те же врачи, с той лишь разницей, что в платную их устроили на работу как правило по блату, а в бесплатной сидят все остальные))) Каждое назyаначение врача надо проверять самим,рыться в интернете, смотреть отзывы, а потом уже покупать. Чтобы зря деньги не выбрасывать и здоровью не вредить.Мне уже полгода не могут подобрать лекарства,денег уже выбросила на ветер кучу, кроме вреда от этих лекарств ничего не получаю, становится не лучше, а хуже даже.

               34. У меня гипертония и сердечная недостаточность 1 степени. Год принимала Зокардис 15 мг вечером, и Караксан 7,5 мг 2 раза в сутки , ночные скачки давления и приступы сердцебиения снимала Капотеном и Корвалолом. Вчера врач назначил Лозартан 50-100 мг и Беталок ЗОК утренний прием. Уже к вечеру у меня поднялось давление 140/100, "горит" в грудной клетке. Когда можно будет поднять дозу препаратов до 100 мг, и сколько нужно времени чтобы понять что её нужно вообще повышать и подходит ли мне этот Лозортан? Кто знает ответьте, пожалуйста.Спасибо кардиологу за такой подбор дозы препаратов, чувствую следующий визит будет платный, к полюсу ОМС четкие разъяснения для нас убогих не прилагаются

               35. Один мой знакомый попал в больницу с сердечным приступом и давлением…Когда выписывали из больнице,дали ему бесконечный список лекарств,которые он должен был принимать… Он тут же его порвал и сакзал: я ничего из этого пить не буду… Сел на диету…Три месяца ел,вареную или тушеную капусту,тыкву,овощи и курицу… В итоге : снижение веса и никаких болячек, даже рассосалась попилома на лице над бровью…Чувствует себя замечательно,ему 60 лет. Я тоже сидела месяц на такой диете и чувствовала себя очень хорошо,правда у меня диабет второй степени и я боюсь отказаться от сахаропонижающих таблеток, а они тоже дают побочные эффекты…Вообщем,совсем без таблеток не получается…

                • Я тоже того же мнения.Любое лечение тянет за собой цепную реакцию.Лишний вес первопричина всех болезней.Здоровый образ жизни и питания -залог здоровья.Вопрос как войти в колею.Вот здесь и должны помочь лекарства подобранные грамотным врачом. а пока надо начать с самодисциплины. Наше здоровье в наших руках.Долгой и здоровой жизни.

               36. Прочитала отзывы и ужаснулась.Думала только у меня такая проблема-не могу подобрать лекарства от давления, оказалось это проблема очень многих. Перепи ла все виды этих лекарств-побочные эффекты хуже чем само давление. Пила долго лозап-обрадовалась давление 120/70. Потом началось такое головокружение- не могла встать по дню-все вертелся как на карусели. И пока я поняла что это от него.Теперь перепробовала почти все виды тут описаны лекарств-от всех или сыпь, или отек, а одышка уж и тошнота точно от всех. Перешла опять на клофелин и небольшая доза атенолола. Это реально снижает давление, хоть клофелин постоянно ругают. Но хоть голова светлая от него и не кружится. Но тоже состояние тяжелое. Желаю вам всем избавиться от давления и здоровья

               37. Давление 220 на 120 пульс 60. Лориста не помогает, капотен криз не снимает. Дикие боли в суставах и спине. Вес нормальный, возраст 57 лет. Совет врача — принимать лористу по 5 таблеток в день. На мое возражение о побочных реакциях — ответ замечательный: "Или выполняйте мои предписания, или идите и меняйте врача". Это в Москве, боюсь представить что в периферии. Вывод: вместо лекарств нам по безумным ценам продают пустышки. Поэтому никакого эффекта нет.

               38. принимаю лозап плюс 5 лет -замучила бессонница появились боли в икроножных мышцах частые головные боли головокружение. боли в суставах… одно лечишь а много чего калечишь.. и не знаешь то ли о давления пить то ли побочку потом лечить

               39. lдействительно подход врачей очень однобокий не вдаваясь в глубокий анализ показаний и противопоказаний назначение методом "тыка" .. поможет хорошо.. не поможет -другие лекарства пропишутся.. причем самые дорогие что очень даже не выгодно пенсионерам получающим копейки-"заслуженной" пенсии

               40. может кто посоветует каким препаратом заменить лозап плюс чтоб забыть про БЕССОННИЦУ-сплю по 2-3 часа неспокойно .. 2 р в неделю стала принимать снотворные после которых утром лицо как у луны и состояние зомби после приема сомнолога результат-0

                • Забыть о бессоннице помогут препараты магния и давление немного снизит в комплексе с краталом (не знаю, есть ли такой в России). Это таурин с боярышником и пустырником. А ещё рыбий жир. Но пролечиться нужно не один день. Где-то с месяц, продолжая принимать свои препараты от гипертонии.

               41. Да, статья хорошая, но у всех одна и та же проблема…Лекарства которые рекомендуют врачи большинство не подходят или имеют побочный эффект или привыкание! Недавно прочитала стать профессора Неумывакина И.П., он рекомендует пить перекись водорода 3 раз в день по 10 капель за 30 м. до еды. Не сразу, но через некоторое время давление приходит в норму. Отзыв многих очень даже хорошие, АД нормализовалось. Пьем перекись! Všetko zdravie!

                • Елена! По поводу Неумывакина : я давно видела фильм про него , где он рекомендует на все случаи жизни перекись водорода , ну , я решила по его рецепту чистить зубы перекисью ( мол лечит парадантоз и прочие болезни зубов и полости рта ! И ещё хорошо отбеливает зубы ! Ну , дешево и сердито ! ) Через три ! дня у меня начался страшный стоматит, зубы стали очень чувствительные , но правда немного побелели . Пришлось неделю! Вот вам Профессор ! У меня такое впечатление , что у Неумывакина уже не в порядке с головой — ведь не может же ОН не знать , что перекись водорода для наружного применения , а он рекомендует даже пить !

               42. Небольшой опыт(20-25 лет )лечения семейной гипертонии в пожилом возрасте. Нелегкая это задача ,которая не может быть решена у пожилых имеющимися в настояще время препаратами.1.Забудьте о дженериках(мел можно купить дешевле) 2.Основным препаратом остается каптоприл(остальные- слабое подобие,по более высокой цене).3.Наиболее оправданная комбинация каптоприла с амлодипином(лучше корди-кор) и нормотенсом(в статье незаслуженно обижен резерпин и не упомянуты а-адреноблокаторы).Для купирования криза хорош фенигидин.Лечение ГБ у пожилых довольно трудное неблагодарное и хлопотное дело(особенно т.н."утренней гипертонии") и требует терпения,тщательного наблюдения и подбора медикаментов.К сожалению на современном уровне фармакологии и медицины "излечение " от ГБ невозможно,а только определенная коррекция АД в допустимых пределах!"Золотая таблетка" от ГБ еще не изобретена,так что надежда на будущие нано технологии.

               43. Спасибо за статью. Приходится изучать эту тему, т.к. подобрать таблетки от давления сложно. То что предписывает врач, вызывает или кашель, или головную боль, или боли в суставах а давление не падает. Пробовали бисопролол — давление сбили, но падает и пульс. Тоже плохо. Вот, изучим статью подберем лекарство))))). Теперь хоть понятно что к чему. Еще раз спасибо. Всем — здоровья!!!

               44. Перестаньте пить чай черный и зеленый и другие источники кофеина — кофе, какао, кола, мате, гуарана и тд. ешьте меньше калорий и больше клетчатки и давление снизится само.

                • Да вот не снижается! Какие все умные 🙁 Попробуйте повеситься — стабилность давления будет обеспечена

               45. Здрвствуйте меня зовут Ильдар Моя мать страдает головокружением головного мозга. Консультируется Она со своим местным врачем невропотологом. По назначению врача Мать довно принимает препорат Бетогистин, у нее на него привыкание. что можно посаветовать из лекарственных трав.

               46. И зачем пять лет на врача учиться. За десять минут научился давление побеждать. А если серьёзно, вполне толковая статья, побуждает пойти проконсультироваться с толковым доктором, самолечение не провоцирует, и рекламой не травмирует

               47. Здравствуйте, мне 36 лет, вес в норме, последнее время часто просыпаюсь ночью от сильного сердцебиения, давление при этом поднимается до 140/90, пульс 80. ЭКГ И УЗИ сердца в норме. Прописали андипал.

               48. Ильдар, твоей маме поможет настой(отвар) из клевера. Стакан такого настоя пить в течении дня небольшими глотками в течении 10-и дней.Затем 10-и дневный перерыв и повтор.

               Pridať komentár Zrušiť odpoveď

               Váš e-mail nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *

               Kliknutím na tlačidlo "Odoslať komentár" súhlasíte s podmienkami Zmluvy o užívaní a zásadami na spracovanie osobných údajov .